เรือทัศนศึกษา

เรือนาวาประทีปศรีราชา

 

GENERAL ARRENGEMENT